Jewish Pereyaslav-Khmelmitskiy – www.jewua.info

Proceedings of Pereyaslav-Khmelnitskiy city government (duma) 1870-1917 – Jewish archive fund #534

Dear Friends! During our researches at the different archives of Ukraine we collect and describe any possible and interesting things which are helpful at our Jewsih Genealogical Research work. So, today, let us introduce the brand-new discovered archive fund which almost all consists of the file-bo0ks mostly related to the Jewish people of Pereyaslav-Khmelnitskiy, Ukraine.…

Details
Stepantsy, Jewish colony at Kanev district, Ukraine.  – www.jewua.info

Stepantsy, Jewish colony at Kanev district, Ukraine

As many of different other Jewish settlements (“mistechko”) at the Russian Empire, Stepantsy became a Jewish colony by some sort of machination. As we know, it was totally forbidden to the Jewish people to live at the villages and mix between the peasants. At the middle of the 18th century, they could live only at the agricultural colonies or at…

Details
Kanev city, Kiev district – Russian Empire population census 1897 – Jewish Families List – www.jewua.info

Kanev city, Kiev district – Russian Empire population census 1897 – Jewish Families List

Kanev city –all jews from census 1897 Kanev city   Medinsky Bel Haimov 27 , married Fishman Yanko Avrumov 21, was born Pereyaslov, registration Khodorov Katsnelson Alter Berkovich 35 / Bobruisk, craizy Medvedeva Etia Gershkova from Ostrog Stalnovsky Avrum Mihelevich 28 Medvin Slutskiy Leiba Ovseev / Boguslav   [learn_more caption=”Are your looking for your own…

Details
Kanev Russian Empire population census 1897 – www.jewua.info

Kanev city, Kiev uezd (district) at Russian Empire Population census 1897

Jewish History of Kanev  At Kanev city the Jewish settlement was founded at the end of 17th century. The first Jewish population at Kanev was something about 98 persons. At 1847 the Jewish population grew to 1635 persons and during the Russian Empire Population census at 1897 was counted 2682 Jewish people who constantly lived…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 3

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Funt Boruch Simha, Ozeransky Chaim Nachman Boruch, Nezdatny Shai Itskov, Vorona Moshko, Goldbarg Peisah Refulev, Abramsky Leia, Kaner Skharya Avrum-Gershom, Royzenfeld Shai Volkov, Kantorovich Yos Yudkov, Kamen Berko Shieshov (Shneshov? Shaishov?), Rabinovich Shmarev Falicov (?), Braslavsky Yankel (Schlick?), Rabinovich Pinchas Shaimov, Litvak Zeilik…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 2

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Pernyant Itsko Shaevich, Yatsko Chaim Itzkowitz, Mazus Nus Moshe Shaevich, Shtivel Usher Nusinovich, Barsky Duvid Ios Aronov, Gendler Slam Avrum, Rabbi Leib Hershko, Gendler Wilke Moshkov, Bokovsky Berko Nuhimovich, Zubok Nuhtm Naftulovich, Chaika Yankel, Yaskova Freud Haimova, Yaskov Chaim Leibovitch, Basin Mordko Gershov, Serebryannik Leib Nachman, Orekhovsky Hertz Nehaimov, Obshteyn Life Srul Moshkov, Dovgy Moshko Gabriel, Branibrut Beila Riva, Batsheva Elyuminosova, F(L)…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 1

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Mostovoy Avrum-Duvid, Askis, Royzenkargova, Mostovoy Mikhel,  Boydoym Moshko Avrum, Mostovoy  Shlema, Litvak Ios, Feygel, Brashbrut, Binominsky, Talyansky, Volkov, Polevoy, Yankelevich, Farber, Verbuk, Rozumny, Shvarushteyn, Pasovoy, Velsher, Podolsky, Strashniy, Feldman, Feldman, Shifrin, Feldman, Bortnik, Verbun, Leykshhman (?), Baltaksi (?), Goyhbar, Bortnik, Kozodoy, Furman, Glukhov, Keshel, Shebenevsky, Erich, Brodsky, Bogoslavsky, Yarmarkovy, Tevelevich (?), Butylkov, Blinderova Khan Gershovna, Velednitsky Leyba Ihishov, Katseshkov Yudko Haimov, Blinder Moshko Mendelev, Tsvetovat Itsko Meir Wolkov, Cher Avrum Leib, Grinbar Wolke Duvid, Braslavsky Shai, Frenkel Chaim Leib Yos, Mezheritskiy Shaya, Nezhnyi Haim Benyuminov, Mezheritskiy Yankel Gershko, Gershtarg…

Details