Kanev city, Kiev district – Russian Empire population census 1897 – Jewish Families List – www.jewua.info

Kanev city, Kiev district – Russian Empire population census 1897 – Jewish Families List

Kanev city –all jews from census 1897 Kanev city   Medinsky Bel Haimov 27 , married Fishman Yanko Avrumov 21, was born Pereyaslov, registration Khodorov Katsnelson Alter Berkovich 35 / Bobruisk, craizy Medvedeva Etia Gershkova from Ostrog Stalnovsky Avrum Mihelevich 28 Medvin Slutskiy Leiba Ovseev / Boguslav   [learn_more caption=”Are your looking for your own…

Details
Kanev Russian Empire population census 1897 – www.jewua.info

Kanev city, Kiev uezd (district) at Russian Empire Population census 1897

Jewish History of Kanev  At Kanev city the Jewish settlement was founded at the end of 17th century. The first Jewish population at Kanev was something about 98 persons. At 1847 the Jewish population grew to 1635 persons and during the Russian Empire Population census at 1897 was counted 2682 Jewish people who constantly lived…

Details
Settlement Sensus Kiev Gybernia 1858 – www.jewua.info

Settlement Sensus Kiev Gybernia 1858

Settlement Sensus Kiev Gybernia 1858 Fastow,  Rakitnoe,  Skvira, Volodarka, Novohvastov ,Ružín, Borshchagovka , Khodorkov, Pavoloch, Vcherayshe, Uman, Bukov, Kiev county, Vasilkovsky county, Lipovetsky county, Gaysinsky county,Dashev, Letichevsky county, Uman county, Lipovetsky county, Radomyslsky county, Uman county, Cherkassky county, Berdichev, Bolshie Nizgurtsy, Novina, Kovalschina, Romanovka, Korolevka, Lopatin, Belilovka,Vahnovka, Priluka, Pogrebische, Samgorodok, Antonovka,Vasilkov, Fastow, Rakitnoe,Vasilkovsky county, Zvenigorodka,…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 3

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Funt Boruch Simha, Ozeransky Chaim Nachman Boruch, Nezdatny Shai Itskov, Vorona Moshko, Goldbarg Peisah Refulev, Abramsky Leia, Kaner Skharya Avrum-Gershom, Royzenfeld Shai Volkov, Kantorovich Yos Yudkov, Kamen Berko Shieshov (Shneshov? Shaishov?), Rabinovich Shmarev Falicov (?), Braslavsky Yankel (Schlick?), Rabinovich Pinchas Shaimov, Litvak Zeilik…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 2

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Pernyant Itsko Shaevich, Yatsko Chaim Itzkowitz, Mazus Nus Moshe Shaevich, Shtivel Usher Nusinovich, Barsky Duvid Ios Aronov, Gendler Slam Avrum, Rabbi Leib Hershko, Gendler Wilke Moshkov, Bokovsky Berko Nuhimovich, Zubok Nuhtm Naftulovich, Chaika Yankel, Yaskova Freud Haimova, Yaskov Chaim Leibovitch, Basin Mordko Gershov, Serebryannik Leib Nachman, Orekhovsky Hertz Nehaimov, Obshteyn Life Srul Moshkov, Dovgy Moshko Gabriel, Branibrut Beila Riva, Batsheva Elyuminosova, F(L)…

Details
Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine

Jewish Family Names list – 1897 Russian Empire census – Pokatilov, Ukraine – 1

Jewish family names that you can find at 1897 Russian Empire (Ukraine, Belarussia, Russia) census at Pokatilov village, Ukraine: Mostovoy Avrum-Duvid, Askis, Royzenkargova, Mostovoy Mikhel,  Boydoym Moshko Avrum, Mostovoy  Shlema, Litvak Ios, Feygel, Brashbrut, Binominsky, Talyansky, Volkov, Polevoy, Yankelevich, Farber, Verbuk, Rozumny, Shvarushteyn, Pasovoy, Velsher, Podolsky, Strashniy, Feldman, Feldman, Shifrin, Feldman, Bortnik, Verbun, Leykshhman (?), Baltaksi (?), Goyhbar, Bortnik, Kozodoy, Furman, Glukhov, Keshel, Shebenevsky, Erich, Brodsky, Bogoslavsky, Yarmarkovy, Tevelevich (?), Butylkov, Blinderova Khan Gershovna, Velednitsky Leyba Ihishov, Katseshkov Yudko Haimov, Blinder Moshko Mendelev, Tsvetovat Itsko Meir Wolkov, Cher Avrum Leib, Grinbar Wolke Duvid, Braslavsky Shai, Frenkel Chaim Leib Yos, Mezheritskiy Shaya, Nezhnyi Haim Benyuminov, Mezheritskiy Yankel Gershko, Gershtarg…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “E”

Elkis Yankel Gershkovich, jew, m. Monastyrishche; Erlihman Monashko Meerovich, jew, m. Konela; Eyman Aron Elevich, jew, m. Zhornishche [learn_more caption=”Are your looking for your own family members?” state=”open”] Note: if you want to find your own family members which are originally from former Russian Empire (Ukraine, Russia and Belarussia), please, feel free to contact us and provide all…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “D”

Dashevsky Moshko Aronovich, m. Terlitsa; Dehtyar Leyzor Gershkovich, jew, m. Pliskov; Dehtyar Moshko Avrumovich, jew, g. Lipovets; Dehtyar Moshko Avrumovich, jew, g. Lipovets; Derzhavets Avrum Shulimovich, jew, g. Lipovets; Ditkovsky Martian Adamovich, polyak, m. Zozov; Dizyk Srul Moshkovich, jew, m. Yustingrad; Dobrovolsky Dionisiy, russky, g. Lipovets; Dobrovolsky Ivan Grigoryevich, russky, g. Lipovets; Dobrovolsky Tit Grigoryevich,…

Details
Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters, Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 –  Letter C – www.jewua.info

Elector’s List of the 1st Congress of Lipovets urban voters (most of them are Jews), Kiev province, to the 4th State Duma, 1912 – Letter “C”

Chalaidovsky Avrum-Shmul, jew, m. Dashev; Chalaidovsky Chaim-Shmul, jew, m. Monastyrishche; Chalaydovsky Menash Leybovich, jew, m. Terlitsa; Chapchik Nuhim, jew, m. Dashev; Chapchik Shneer, jew, m. Dashev; Chariton Kiva, jew, m. Dashev; Chariton Leyba, jew, m. Dashev; Chariton Shulim, jew, m. Dashev; Chaskin Gershun Yankelevich, jew, m. Pliskov; Chaskin Ios Yankelevich, jew, m. Pliskov; Chaskin Leyvi-Itsek…

Details